Jak získat body a kredity

V rámci celoživotního vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví je nezbytné nasbírat příslušné množství bodů a kreditů.

K tomu Vám nabízíme velmi jednoduchou možnost formou on-line e-learningového portálu Angis Educare.

V klidu a pohodlí Vašeho domova můžete získat nejen bodové a kreditní ohodnocení, ale také spoustu nových, v praxi použitelných informací a poznatků.

JAK NA TO?

E-learningový portál Angis Educare nabízí všem lékárníkům a farmaceutickým asistentům možnost absolvovat produktové a odborné přednášky. Většina těchto přednášek je zakončena závěrečným testem.

PRODUKTOVÉ PŘEDNÁŠKY

Absolvováním produktových přednášek lze sbírat "Áčka". V úvodní části každé produktové přednášky zjistíte počet Áček, které obdržíte za její úspěšné absolvování. Tato Áčka pak můžete použít při vstupu do odborné přednášky (směnit za Áčka). 
Áčka také získáte za účast na dvoudenních odborných konferencích Angis. Po každé konferenci Angis Vám bude Áčko automaticky přiděleno. Podmínkou je mít založený uživatelský účet na www.angiseducare.cz.
Počet Áček je možné sledovat v rámci Vašeho profilu v sekci Moje Áčka.

ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY

Odborné přednášky, které jsou ohodnoceny body a kredity, si můžete:

  1. zakoupit za české koruny nebo
  2. směnit za tzv. Áčka, popř.
  3. uplatnit voucher

Každá odborná přednáška má v úvodní části uvedenou cenu v Kč a zároveň uvedené množství Áček, za které ji lze směnit. Zároveň je uvedeno, zda je na danou odbornou přednášku možno uplatnit Voucher.

Záleží jen na Vás, jakou možnost vstupu do odborné přednášky zvolíte, zda KOUPI, SMĚNU ZA ÁČKA nebo uplatníte VOUCHER.

TAK JDEME NA TO!!!

Last modified: Monday, 17 August 2015, 3:09 PM